Imprint | Privatumo politika

Į viršų Deutsch Русский polski Lietuvos skaityti

Inhaltsverzeichnis

atspaudas

Dresa OHG
Sergejus Schneideris
Strehlener Strasse 14
01277 Dresdenas
Tel .: +49 174 9634664
El. Paštas: info@dresa.de
Mokesčio numeris: DE295823578
Mokesčių tarnyba: Dresdenas

Taip pat žiūrėkite:

Privatumo politika

Labai džiaugiamės, kad domitės mūsų įmone. Dresa OHG valdymui ypač svarbi duomenų apsauga. „Dresa OHG“ svetainių naudojimas iš esmės galimas be jokio asmens duomenų pateikimo. Tačiau, jei duomenų subjektas pageidauja naudoti mūsų įmonės specialiąsias paslaugas per mūsų svetainę, gali reikėti tvarkyti asmens duomenis.Jei reikalingas asmens duomenų tvarkymas ir nėra tokio teisinio pagrindo, paprastai prašome duomenų subjekto sutikimo.

Asmens duomenų tvarkymas, pvz., Duomenų subjekto vardas, pavardė, adresas, el. Pašto adresas arba telefono numeris, visada atitinka Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą ir pagal konkrečiai šaliai taikomas Dresa OHG duomenų apsaugos nuostatas. Naudodamiesi šia privatumo politika, mūsų įmonė siekia informuoti visuomenę apie surinktos, panaudotos ir apdorotos asmeninės informacijos pobūdį, apimtį ir paskirtį. Be to, duomenų subjektai yra informuojami apie jų teises pagal šią privatumo politiką.

Dresa OHG, kaip duomenų valdytoja, įgyvendino daugelį techninių ir organizacinių priemonių, kad užtikrintų kuo išsamesnę asmens duomenų, tvarkomų per šią svetainę, apsaugą. Nepaisant to, interneto duomenų perdavimas iš esmės gali turėti apsaugines skyles, todėl negalima garantuoti absoliučios apsaugos. Dėl šios priežasties kiekvienas suinteresuotas asmuo gali pateikti mums asmens duomenis alternatyviomis priemonėmis, pavyzdžiui, telefonu.

1. Apibrėžimai

„Dresa OHG“ privatumo politika grindžiama Europos direktyvos ir reguliavimo institucijos terminologija priimant Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (DS-GVO). Mūsų privatumo politika turėtų būti lengvai skaitoma ir suprantama tiek visuomenei, tiek mūsų klientams ir verslo partneriams. Norint tai užtikrinti, norėtume iš anksto paaiškinti vartojamą terminiją.

Be kitų dalykų, šioje privatumo politikoje naudojame šiuos terminus:

 • a) asmens duomenys

  Asmens duomenys – bet kokia informacija, susijusi su fiziniu asmeniu (toliau – duomenų subjektas). Fizinis asmuo laikomas atpažįstamu, kuris tiesiogiai arba netiesiogiai, visų pirma susiejant su tokiu identifikatoriumi kaip pavadinimas, identifikavimo numeris, vietos duomenys, internetinis identifikatorius arba viena ar daugiau specialių savybių, išreiškia fizinę, fiziologinę, galima nustatyti šio fizinio asmens genetinę, psichinę, ekonominę, kultūrinę ar socialinę tapatybę.

 • b) atitinkamas asmuo

  Paveiktas asmuo – tai bet kuris identifikuotas arba identifikuojamas fizinis asmuo, kurio asmens duomenis tvarko duomenų valdytojas.

 • c) apdorojimas

  Perdirbimas – tai bet koks su asmens duomenimis susijęs procesas ar operacijų serija, pvz., Rinkimas, užfiksavimas, organizavimas, organizavimas, saugojimas, pritaikymas ar keitimas, skaitymas, užklausimas, naudojimas su automatinėmis procedūromis arba be jų; atskleidimas pateikiant, skleidžiant ar kitaip teikiant, susitaikant ar susiejant, apribojant, ištrinant ar sunaikinant.

 • d) Apdorojimo apribojimas

  Duomenų tvarkymo apribojimas – saugomų asmens duomenų ženklinimas, siekiant apriboti jų tvarkymą ateityje.

 • e) profiliavimas

  Profiliavimas – tai bet koks automatizuotas asmens duomenų tvarkymas, kuris apima tokios asmeninės informacijos naudojimą tam tikriems su fiziniu asmeniu susijusiems asmeniniams aspektams įvertinti, visų pirma su darbo rezultatais, ekonomine padėtimi, sveikata, asmeniniu aspektu susijusiais aspektais. Analizuoti ar numatyti fizinio asmens pageidavimus, interesus, patikimumą, elgesį, buvimo vietą ar perkėlimą.

 • f) Pseudonimizavimas

  Pseudonimizacija yra asmens duomenų tvarkymas taip, kad asmens duomenys nebegali būti priskiriami konkrečiam duomenų subjektui be papildomos informacijos, jei tokia papildoma informacija yra atskira ir jai taikomos techninės bei organizacinės priemonės, užtikrinančios, kad asmens duomenys būtų nėra priskirtas nustatytam ar identifikuojamam fiziniam asmeniui.

 • g) valdytojas arba valdytojas

  Duomenų valdytojas arba duomenų valdytojas yra fizinis ar juridinis asmuo, valdžios institucija, įstaiga ar įstaiga, kuri vieni ar kartu su kitais sprendžia dėl asmens duomenų tvarkymo tikslų ir priemonių. Tais atvejais, kai tokio tvarkymo tikslai ir priemonės yra nustatytos Sąjungos teisės aktuose arba valstybių narių teisės aktuose, duomenų valdytojas arba konkretūs jo paskyrimo kriterijai gali būti numatyti Sąjungos ar nacionaliniuose teisės aktuose.

 • h) procesorius

  Duomenų tvarkytojas yra fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, įstaiga ar įstaiga, kuri tvarko asmens duomenis duomenų valdytojo vardu.

 • i) imtuvas

  Gavėjas yra fizinis arba juridinis asmuo, agentūra, agentūra ar kitas subjektas, kuriam atskleidžiami asmens duomenys, nepriklausomai nuo to, ar jis yra trečioji šalis. Tačiau institucijos, kurios gali gauti asmens duomenis pagal Sąjungos ar nacionalinius teisės aktus, susijusius su konkrečia misija, nelaikomos naudos gavėjais.

 • j) trečiosios šalys

  Trečia yra fizinis ar juridinis asmuo, valdžios institucija, įstaiga ar įstaiga, išskyrus duomenų subjektą, duomenų valdytojas, duomenų tvarkytojas ir asmenys, įgalioti tiesiogiai valdyti duomenų valdytoją arba duomenų tvarkytoją tvarkyti asmens duomenis.

 • k) Sutikimas

  Sutikimas – bet koks savanoriškas ir nedviprasmiškas duomenų subjekto išreikštas pareiškimas ar kitoks nedviprasmiškas patvirtinantis dokumentas, išreiškiantis duomenų subjektui, kad jie sutinka su jomis susijusių asmens duomenų tvarkymu. yra.

2. Kontrolieriaus pavadinimas ir adresas

Atsakingas asmuo, kaip apibrėžta Bendrajame duomenų apsaugos reglamente, kiti Europos Sąjungos valstybių narių duomenų apsaugos teisės aktai ir kitos duomenų apsaugos pobūdžio nuostatos:

 • Dresa OHG
 • Sergejus Schneideris
 • Strehlener Strasse 14
 • 01277 Dresdenas
 • Vokietija
 • Tel .: +49 174 9634664
 • El. Paštas: info@dresa.de

3. Slapukai

Dresa OHG interneto svetainėse naudojami slapukai. Slapukai yra tekstiniai failai, saugomi ir saugomi kompiuterio sistemoje per interneto naršyklę.

Daugelis svetainių ir serverių naudoja slapukus. Daugelyje slapukų yra vadinamasis slapukų ID. Slapuko ID yra unikalus slapuko identifikatorius. Ją sudaro eilutė, per kurią interneto puslapius ir serverius galima priskirti konkrečiai interneto naršyklei, kurioje buvo išsaugotas slapukas. Tai leidžia aplankytoms svetainėms ir serveriams atskirti asmens naršyklę nuo kitų interneto naršyklių, kuriose yra kitų slapukų. Konkrečią interneto naršyklę galima atpažinti ir identifikuoti pagal unikalų slapuko ID.

Naudodamas slapukus, „Dresa OHG“ gali teikti šios svetainės naudotojams patogesnes paslaugas, kurios nebūtų įmanoma be slapukų nustatymo.

Naudodami slapuką, mūsų svetainės informacija ir pasiūlymai gali būti optimizuoti vartotojo prasme. Slapukai leidžia mums, kaip jau minėjome, atpažinti mūsų svetainės naudotojus. Šio pripažinimo tikslas – padėti vartotojams lengviau naudotis mūsų svetaine. Pavyzdžiui, svetainės, kuri naudoja slapukus, vartotojas neturi pakartotinai įvesti savo įgaliojimų kiekvieną kartą apsilankydamas svetainėje, nes tai daro svetainė ir slapukai, saugomi vartotojo kompiuterio sistemoje. Kitas pavyzdys yra internetinės parduotuvės krepšelio slapukas. Internetinė parduotuvė prisimena elementus, kuriuos klientas įdėjo į virtualų krepšelį per slapuką.

Duomenų subjektas gali užkirsti kelią slapukų nustatymui per mūsų svetainę bet kuriuo metu, naudojant atitinkamą interneto naršyklės nustatymą ir tokiu būdu nuolat prieštaraujant slapukų nustatymui. Be to, jau nustatyti slapukai gali būti ištrinti bet kuriuo metu per interneto naršyklę ar kitas programines programas. Tai įmanoma visose įprastose interneto naršyklėse. Jei duomenų subjektas išjungia slapukų nustatymą naudojamoje interneto naršyklėje, ne visos mūsų svetainės funkcijos gali būti visiškai tinkamos naudoti.

4. Bendrųjų duomenų ir informacijos rinkimas

„Dresa OHG“ tinklavietėje kiekvieną kartą, kai interneto svetainę pasiekia nukentėjęs asmuo arba automatinė sistema, renkami bendrieji duomenys ir informacija. Šie bendri duomenys ir informacija saugomi serverio žurnalo failuose. (1) naudojamos naršyklės rūšys ir versijos, (2) prieigos sistemos naudojama operacinė sistema, (3) svetainė, iš kurios prieigos sistema pasiekia mūsų svetainę (vadinamieji referentai), (4) sub-tinklalapiai, kuriuos galima pasiekti per 5) prieigos prie interneto svetainės data ir laikas, (6) interneto protokolo (IP) adresas, 7) prieigos sistemos interneto paslaugų teikėjas ir (8) kiti panašūs duomenys ir informacija, naudojama atakų prieš mūsų informacinių technologijų sistemas atveju.

Naudodamiesi šiais bendrais duomenimis ir informacija, Dresa OHG nesiima jokių išvadų apie atitinkamą asmenį.Atvirkščiai, ši informacija yra reikalinga (1) teisingai pristatyti mūsų svetainės turinį, (2) optimizuoti mūsų svetainės turinį ir jį reklamuoti, (3) siekiant užtikrinti tolesnį mūsų informacinių technologijų sistemų ir mūsų svetainės technologijų veikimą, ir ( 4) teikti teisėsaugos institucijoms reikalingą informaciją, kad būtų galima patraukti baudžiamojon atsakomybėn elektroninių ryšių atveju. Viena vertus, Dresd OHG statistiškai vertina šį anonimiškai surinktą informaciją ir informaciją, taip pat siekdama padidinti mūsų įmonės duomenų apsaugą ir duomenų saugumą, kad galiausiai būtų užtikrintas kuo geresnis mūsų tvarkomų asmens duomenų apsaugos lygis. Anoniminiai serverio žurnalo failų duomenys saugomi atskirai nuo visų asmens duomenų, kuriuos pateikia asmuo.

5. Susisiekti per svetainę

Dresos OHG tinklavietėje dėl teisinių nuostatų pateikiama informacija, leidžianti greitai susisiekti su mūsų įmone, taip pat tiesiogiai bendrauti su mumis, kuriame taip pat yra bendras vadinamojo elektroninio pašto adresas (el. Pašto adresas). Jei nukentėjęs asmuo kreipiasi į duomenų valdytoją elektroniniu paštu arba per kontaktinę formą, duomenų subjekto pateikti asmens duomenys bus automatiškai išsaugoti. Tokia asmeninė informacija, kurią savanoriškai teikia duomenų valdytojas, saugoma duomenų subjekto tvarkymo ar susisiekimo su jais tikslais. Šių asmens duomenų neatskleidžiama trečiosioms šalims.

6. Paprastas asmens duomenų ištrynimas ir blokavimas

Duomenų valdytojas tvarko ir saugo asmens duomenis tik tokiam laikotarpiui, kuris yra būtinas saugojimo tikslui pasiekti, arba, jei to reikalauja Europos direktyvos ir reglamentai, arba bet kuris kitas įstatymų leidėjas įstatymų ir kitų teisės aktų, duomenų valdytojo. buvo pateikta.

Jei saugojimo tikslas yra praleistas arba baigiasi Europos direktyvose ir reglamentuose numatytas saugojimo laikotarpis arba bet kuris kitas atitinkamas įstatymų leidėjas, asmens duomenys bus reguliariai blokuojami arba ištrinami pagal įstatymų nuostatas.

7. Suinteresuoto asmens teisės

 • a) Teisė į patvirtinimą

  Kiekvienas duomenų subjektas turi teisę reikalauti, kad duomenų valdytojas patvirtintų, ar su juo susiję asmens duomenys yra tvarkomi, kaip tai patvirtino Europos teisės ir reguliavimo institucija. Jei nukentėjęs asmuo nori pasinaudoti šia patvirtinimo teise, bet kuriuo metu gali susisiekti su duomenų valdytojo darbuotoju.

 • b) Teisė į informaciją

  Kiekvienas asmuo, paveiktas asmens duomenų tvarkymo, turi teisę bet kuriuo metu suteikti Europos teisės aktų leidėjo ir įstatymų leidėjo teisę gauti nemokamą informaciją iš duomenų valdytojo apie jam saugomus asmens duomenis ir šios informacijos kopiją. Be to, Europos teisės aktų leidėjas ir reguliavimo institucija duomenų subjektui pateikė šią informaciją:

  • apdorojimo tikslais
  • tvarkomų asmens duomenų kategorijas
  • gavėjų ar gavėjų, kuriems asmens duomenys buvo atskleisti arba kurie vis dar atskleidžiami, kategorijas, ypač gavėjams trečiosiose šalyse arba tarptautinėms organizacijoms.
  • jei įmanoma, planuojamą asmens duomenų saugojimo trukmę arba, jei tai neįmanoma, tos trukmės nustatymo kriterijus
  • teisės į jų asmens duomenis pataisymas ar ištrynimas arba duomenų valdytojo tvarkymo apribojimas arba teisė prieštarauti tokiam tvarkymui
  • teisės pateikti apeliacinį skundą priežiūros institucijai
  • jei asmens duomenys nėra renkami iš duomenų subjekto: visa turima informacija apie duomenų kilmę
  • automatinis sprendimų priėmimas, įskaitant profiliavimą pagal GDPR 22 straipsnio 1 ir 4 dalis, ir – bent jau šiais atvejais – reikšminga informacija apie susijusią logiką ir tokio apdorojimo apimtis bei numatomas poveikis duomenų subjektui.

  Be to, duomenų subjektas turi teisę susipažinti su asmens duomenų perdavimu trečiajai šaliai arba tarptautinei organizacijai. Tokiu atveju duomenų subjektas turi teisę gauti informaciją apie atitinkamas garantijas, susijusias su perdavimu.

  Jei duomenų subjektas nori pasinaudoti šia teise į informaciją, jis bet kuriuo metu gali susisiekti su duomenų valdytojo darbuotoju.

 • c) Teisė į ištaisymą

  Kiekvienas asmuo, paveiktas asmens duomenų tvarkymo, turi Europos teisės aktų leidėjo teisę reikalauti nedelsiant ištaisyti netinkamus su juo susijusius asmens duomenis. Be to, duomenų subjektas turi teisę prašyti užbaigti neišsamius asmens duomenis, įskaitant papildomą deklaraciją, atsižvelgdama į tvarkymo tikslus.

  Jei nukentėjęs asmuo nori pasinaudoti šia teisės ištaisymo teise, jie bet kuriuo metu gali susisiekti su duomenų valdytojo darbuotoju.

 • d) Teisė atšaukti (teisė būti pamirštam)

  Kiekvienas asmuo, paveiktas asmens duomenų tvarkymo, turi Europos direktyvų ir reguliavimo institucijų suteiktą teisę reikalauti, kad duomenų valdytojas nedelsdamas ištrintų su juo susijusius asmens duomenis, jei įvykdoma viena iš šių priežasčių ir duomenų tvarkymas nėra būtinas:

  • Asmens duomenys buvo renkami tokiems tikslams arba kitaip apdorojami, dėl kurių jie nebereikalingi.
  • Atitinkamas asmuo atšaukia sutikimą, kuriuo tvarkymas buvo grindžiamas GDPR 6 straipsnio 1 dalies a punktu arba GDPR 9 straipsnio 2 dalies a punktu, ir neturi jokio kito teisinio pagrindo tvarkymui.
  • Pagal DS-GVO 21 straipsnio 1 dalį duomenų subjektas prieštarauja duomenų tvarkymui ir nėra teisėtų duomenų tvarkymo priežasčių, o duomenų subjektas – pagal DS-GVO 21 straipsnio 2 dalį. Apdorojimas.
  • Asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai.
  • Asmens duomenų ištrynimas yra būtinas norint vykdyti teisinę prievolę pagal Sąjungos ar nacionalinę teisę, kuriai taikomas duomenų valdytojas.
  • Asmens duomenys buvo renkami pagal informacinės visuomenės paslaugas, teikiamas pagal DS-GVO 8 straipsnio 1 dalį.

  Jei viena iš pirmiau minėtų priežasčių yra teisinga ir nukentėjęs asmuo nori pasirūpinti Dresa OHG saugomų asmens duomenų ištrynimu, jie bet kuriuo metu gali kreiptis į duomenų valdytojo darbuotoją. Dresa OHG darbuotojas pasirūpins, kad prašymas dėl išnykimo būtų įvykdytas nedelsiant.

  Jei Dresa OHG paskelbė asmeninius duomenis ir jei mūsų įmonė yra atsakinga už asmens duomenų, kaip atsakingo asmens, ištrynimą pagal DS-GVO 17 straipsnio 1 dalį, Dresa OHG imasi atitinkamų priemonių, atsižvelgdama į turimas technologijas ir įgyvendinimo išlaidas informuoti kitus duomenų valdytojus, tvarkančius paskelbtus asmens duomenis, kad duomenų subjektas buvo pašalintas iš šių kitų duomenų valdytojų, išbraukiant visas nuorodas į tokius asmens duomenis arba tokių asmens duomenų kopijas ar pakartojimus. jei apdorojimas nėra būtinas. „Dresa OHG“ darbuotojas individualiais atvejais pasirūpins būtinybe.

 • e) Teisė į duomenų tvarkymo apribojimą

  Kiekvienas asmuo, paveiktas asmens duomenų tvarkymo, turi teisę, kurią Europos direktyva ir reguliavimo institucija suteikia reikalauti, kad duomenų valdytojas apribotų tvarkymą, jei taikoma viena iš šių sąlygų:

  • Duomenų subjektas užginčija asmens duomenų tikslumą tam tikrą laikotarpį, kuris leidžia atsakingam asmeniui patikrinti asmens duomenų tikslumą.
  • Duomenų tvarkymas yra neteisėtas, duomenų subjektas atsisako ištrinti asmens duomenis ir prašo apriboti asmens duomenų naudojimą.
  • Duomenų valdytojas nebereikia asmens duomenų tvarkymo tikslais, tačiau duomenų subjektas reikalauja, kad jie įrodytų, įgyvendintų ar gintų teisinius reikalavimus.
  • Atitinkamas asmuo prieštarauja duomenų tvarkymui. DS-GVO 21 straipsnio 1 dalis ir dar neaišku, ar atsakingo asmens teisėtos priežastys yra didesnės už atitinkamo asmens priežastis.

  Jei įvykdyta viena iš pirmiau minėtų sąlygų ir nukentėjęs asmuo nori prašyti apriboti Dresa OHG saugomus asmens duomenis, jie bet kuriuo metu gali kreiptis į duomenų valdytojo darbuotoją. Dresa OHG darbuotojas pradės tvarkymo apribojimą.

 • f) Duomenų perdavimas

  Kiekvienas asmuo, paveiktas asmens duomenų tvarkymo, turi teisę, kurią Europos teisminė ir reguliavimo institucija suteikia duomenų subjekto duomenų valdytojui pateiktais asmens duomenimis struktūrizuotu, bendru ir mašininiu būdu nuskaitomu formatu. Ji taip pat turi teisę perduoti šiuos duomenis kitam asmeniui, kuris be kliūčių yra atsakingas už duomenų valdytoją, kuriam buvo pateikti asmens duomenys, su sąlyga, kad duomenų tvarkymas grindžiamas GDPR 6 straipsnio 1 dalies a punkto arba 9 straipsnio 1 dalies a punktu. GDPR 2 straipsnio a punktą arba pagal GDPR 6 straipsnio 1 dalies b punktą sudarytą sutartį ir apdorojimą automatinėmis procedūromis, išskyrus atvejus, kai tvarkymas yra būtinas viešojo intereso užduočiai atlikti arba vykdant viešąją valdžią, kuri buvo paskirta duomenų valdytojui.

  Be to, naudodamasis teise į duomenų perkeliamumą pagal GDPR 20 straipsnio 1 dalį, duomenų subjektas turi teisę gauti, kad asmens duomenys būtų perduodami tiesiogiai iš vieno duomenų valdytojo į kitą, jei tai techniškai įmanoma ir jei taip, tai neturi įtakos kitų asmenų teisėms ir laisvėms.

  Siekiant užtikrinti teisę į duomenų perkeliamumą, duomenų subjektas gali bet kuriuo metu susisiekti su Dresa OHG darbuotoju.

 • g) Teisė prieštarauti

  Bet kuris asmuo, susijęs su asmens duomenų tvarkymu, turi teisę, kurią Europos direktyva ir reguliavimo institucija suteikia bet kuriuo metu dėl priežasčių, kylančių dėl jo konkrečios padėties, dėl asmens duomenų, susijusių su juo, tvarkymo pagal 6 straipsnio 1 dalies e punktą. arba f DS-GVO prieštarauja. Tai taip pat taikoma profiliavimui pagal šias nuostatas.

  Dresa OHG nebebus tvarkomi jūsų asmens duomenys prieštaravimų atveju, nebent galime įrodyti, kad yra įtikinamų teisėtų priežasčių, dėl kurių duomenų tvarkymas yra svarbesnis už duomenų subjekto interesus, teises ir laisves, arba apdorojimas yra tvirtinamas, naudojamas ar ginamas. teisinių reikalavimų.

  Jei Dresa OHG tvarko asmens duomenis, kad galėtų naudotis tiesioginiu paštu, duomenų subjektas turi teisę bet kuriuo metu pareikšti prieštaravimą dėl asmens duomenų tvarkymo tokiai reklamai. Tai taip pat taikoma profiliavimui, kiek jis susijęs su tokiu tiesioginiu paštu. Jei duomenų subjektas prieštarauja Dresa OHG tiesioginės reklamos tikslais, Dresa OHG nebes apdoros asmens duomenų šiais tikslais.

  Be to, duomenų subjektas turi priežasčių, susijusių su jo konkrečia padėtimi, dėl asmens duomenų, susijusių su juo, tvarkymo moksliniais ar istoriniais tyrimais arba statistiniais tikslais pagal DS- 89 straipsnio 1 dalį. GMO kviečiami pateikti prieštaravimą, nebent toks apdorojimas yra būtinas viešojo intereso užduočiai įvykdyti.

  Norėdamas pasinaudoti teise prieštarauti, atitinkamas asmuo gali tiesiogiai susisiekti su bet kuriuo Dresa OHG darbuotoju ar kitu darbuotoju. Duomenų subjektas, naudodamasis informacinės visuomenės paslaugomis, taip pat, nepaisant Direktyvos 2002/58 / EB, gali laisvai pasinaudoti savo teise į protestą naudodamasis automatinėmis procedūromis, naudojančiomis technines specifikacijas.

 • h) Automatizuoti sprendimai atskirais atvejais, įskaitant profiliavimą

  Kiekvienas asmuo, susijęs su asmens duomenų tvarkymu, turi Europos direktyvos ir reguliavimo institucijos suteiktą teisę netaikyti sprendimo, kuris grindžiamas tik automatizuotu tvarkymu, įskaitant profiliavimą, kuris turi teisinį poveikį tai arba panašiai jį daro; išskyrus atvejus, kai sprendimas (1) yra būtinas sudarant arba vykdant duomenų subjekto ir duomenų valdytojo sutartį, arba 2) leidžiama pagal Sąjungos ar valstybių narių teisės aktus, kuriems taikomas duomenų valdytojas, ir kad šie teisės aktai numato atitinkamas priemones apsaugoti duomenų subjekto teises ir laisves bei teisėtus interesus arba 3) gavus aiškų duomenų subjekto sutikimą.

  Jei sprendimas (1) yra būtinas norint sudaryti ar įvykdyti sutartį tarp atitinkamo asmens ir atsakingo asmens arba (2) jis vykdomas aiškiai gavus duomenų subjekto sutikimą, Dresa OHG imasi tinkamų priemonių, kad apsaugotų teises ir laisves, taip pat įgaliotus asmenis. Duomenų subjekto interesai, įskaitant bent jau teisę į duomenų valdytojo įsikišimą, išreikšti savo poziciją ir ginčyti sprendimą.

  Jei duomenų subjektas nori pasikliauti automatizuotomis sprendimų priėmimo teisėmis, jie bet kuriuo metu gali kreiptis į duomenų valdytojo darbuotoją.

 • i) Teisė atšaukti duomenų apsaugos sutikimą

  Kiekvienas asmuo, paveiktas asmens duomenų tvarkymo, turi teisę, kurią suteikia Europos direktyva ir reguliavimo institucija, bet kuriuo metu atšaukti sutikimą tvarkyti asmens duomenis.

  Jei duomenų subjektas nori pasinaudoti savo teise atšaukti sutikimą, jie bet kuriuo metu gali kreiptis į duomenų valdytojo darbuotoją.

8. „Facebook“ naudojimo ir naudojimo privatumo politika

Šiame tinklalapyje valdytojas turi integruotus „Facebook“ komponentus. „Facebook“ yra socialinis tinklas.

Socialinis tinklas yra internetinė socialinio susitikimo vieta, internetinė bendruomenė, kuri paprastai leidžia vartotojams bendrauti tarpusavyje ir bendrauti virtualioje erdvėje. Socialinis tinklas gali būti platforma, skirta dalytis nuomonėmis ir patirtimi, arba leidžia interneto bendruomenei teikti asmeninę ar verslo informaciją. „Facebook“ leidžia socialinio tinklo naudotojams kurti asmeninius profilius, įkelti nuotraukas ir bendrauti draugais.

„Facebook“ kompanija yra „Facebook“, „Inc.“, „Hacker Way“, „Menlo Park“, CA 94025, JAV. Asmuo, atsakingas už asmens duomenų tvarkymą, jei nukentėjęs asmuo gyvena už JAV ar Kanados ribų, yra „Facebook Ireland Ltd.“, 4 „Grand Canal Square“, „Grand Canal Harbor“, Dublinas 2, Airija.

Kiekvieną kartą, kai vienas iš atskirų šio tinklalapio puslapių, kurį valdo valdytojas ir kuriame yra „Facebook“ komponentas („Facebook“ papildinys), interneto naršyklė atitinkamo asmens informacinių technologijų sistemoje automatiškai įjungiama atitinkamame „Facebook“ Komponentas sukelia „Facebook“ „Facebook“ komponento atvaizdavimą. Visų „Facebook“ papildinių apžvalgą rasite https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=en_US. Kaip dalį šio techninio proceso „Facebook“ gauna informaciją apie tai, kuris konkretus mūsų svetainės puslapis yra atitinkamo asmens aplankytas.

Jei atitinkamas asmuo vienu metu prisijungia prie „Facebook“, „Facebook“ su kiekvienu apsilankymu mūsų tinklalapyje atpažįsta duomenų subjektą ir per visą atitinkamą viešnagės laikotarpį mūsų svetainėje, kurį konkrečioje mūsų svetainės dalyje apsilankė atitinkamas asmuo. Ši informacija renkama per „Facebook“ komponentą ir „Facebook“ priskiriama atitinkamoms duomenų subjekto „Facebook“ paskyroms. Jei atitinkamas asmuo suaktyvina vieną iš „Facebook“ mygtukų, integruotų į mūsų svetainę, pvz., Mygtuką „Patinka“, arba jei atitinkamas asmuo pateikia komentarą, „Facebook“ šią informaciją perduoda asmeniniam „Facebook“ naudotojo paskyrai ir išsaugo šiuos asmens duomenis ,

Facebook visada gauna informaciją per „Facebook“ komponentą, kad duomenų subjektas lankėsi mūsų svetainėje, jei duomenų subjektas tuo pat metu prisijungia prie „Facebook“ prieigos prie mūsų svetainės; tai vyksta neatsižvelgiant į tai, ar atitinkamas asmuo paspaudžia „Facebook“ komponentą, ar ne. Jei toks informacijos perdavimas „Facebook“ nepageidauja atitinkamam asmeniui, jis gali užkirsti kelią perdavimui išeinant iš „Facebook“ paskyros prieš skambindamas į mūsų svetainę.

„Facebook“ paskelbta duomenų politika, kuri yra prieinama adresu https://de-de.facebook.com/about/privacy/, pateikia informaciją apie „Facebook“ asmens duomenų rinkimą, apdorojimą ir naudojimą. Jame taip pat paaiškinama, kokios galimybės „Facebook“ siūlo apsaugoti duomenų subjekto privatumą. Be to, yra įvairių programų, kurios leidžia sustabdyti duomenų perdavimą į „Facebook“. Tokias programas gali naudoti duomenų subjektas, kad sustabdytų duomenų perdavimą į „Facebook“.

9. Duomenų apsaugos taisyklės, taikomos kolektyvinio teisių administravimo organizacijos funkcijų naudojimui ir naudojimui WORT (VG WORT)

Šiame tinklalapyje valdiklis integravo skaičiavimo taškus. Skaičiavimo pikselis yra miniatiūrinis grafikas, kuris yra įterptas į tinklalapius, kad būtų galima atlikti žurnalo failų įrašymo ir žurnalo failų analizę, pagal kurią galima atlikti statistinį įvertinimą. Integruoti skaičiavimo pikseliai aptarnauja kolektyvinio teisių administravimo asociacijos WORT (VG word) keičiamo centrinio matavimo metodą (SZM).

Scalable Central Measurement Method valdo INFOnline GmbH, Brühler Str. 9, 53119 Bona, Vokietija.

Taikytinas centrinis matavimo metodas naudojamas nustatyti statistinius raktinius duomenis, kuriais apskaičiuojama tekstų kopijavimo tikimybė. Įterptinis pikselis leidžia KIAVIMO organizacijai pripažinti, ar, kada ir kiek naudotojų (įskaitant duomenų subjektą) buvo atidaryta mūsų svetainė ir koks turinys buvo atkurtas.

Duomenys, gauti naudojant keičiamo centrinio matavimo metodą, renkami anonimiškai. Siekiant atpažinti interneto svetainės naudotojus, vadinamasis sesijos slapukas yra nustatytas įrašų skaičiui įrašyti, ty sukuriamas parašas, sudarytas iš įvairių automatiškai perduodamų duomenų arba naudoja alternatyvius metodus. Duomenų subjekto naudojamas interneto ryšio IP adresas surenkamas ir tvarkomas tik anonimiškai. Nukentėjęs asmuo niekada nenustatomas.

Susijęs asmuo gali užkirsti kelią slapukų nustatymui per mūsų svetainę, kaip parodyta pirmiau, bet kuriuo metu naudojant atitinkamą interneto naršyklės nustatymą ir tokiu būdu nuolat prieštaraujant slapukų nustatymui. Toks naudojamas interneto naršyklės nustatymas taip pat neleistų „INFOnline“ nustatyti slapuko atitinkamo asmens informacinių technologijų sistemoje. Be to, „INFOnline“ jau nustatyti slapukai gali būti bet kuriuo metu ištrinami naudojant interneto naršyklę ar kitas programines programas.

Be to, duomenų subjektas gali prieštarauti ir užkirsti kelią INFOnline sukauptiems duomenims, susijusiems su šios svetainės naudojimu ir šių duomenų apdorojimu INFOnline. Norėdami tai padaryti, atitinkamas asmuo turi paspausti atsisakymo mygtuką, esantį nuorodoje http://optout.ioam.de, kuriame nustatomas atsisakymo slapukas. Atsisakymo slapukas, nustatytas prieštaravimą, bus pateiktas duomenų subjekto naudojamai informacinių technologijų sistemai. Jei po skundo ištrinami nukentėjusio asmens sistemos slapukai, duomenų subjektas turi peržiūrėti nuorodą ir nustatyti naują atsisakymo slapuką.

Tačiau nustatant atsisakymo slapuką, yra galimybė, kad duomenų subjektas nebegalės visiškai naudotis duomenų valdytojo interneto svetainėmis.

Galiojančius INFOnline duomenų apsaugos reglamentus galima rasti adresu https://www.infonline.de/datenschutz/.

10. „Shariff“ naudojimo ir naudojimo privatumo politika

Valdytojas šiame tinklalapyje integravo „Shariff“ komponentą. „Shariff“ komponentas suteikia socialinio medijos mygtukus, kurie atitinka privatumo reikalavimus. „Shariff“ buvo sukurtas Vokietijos kompiuteriniam žurnalui c’t ir yra paskelbtas „GitHub, Inc.“

Komponento kūrėjas yra GitHub, Inc. 88 Colin P. Kelly Junior Street, San Franciskas, CA 94107, JAV.

Paprastai socialinių tinklų teikiami mygtukų sprendimai jau perduoda asmens duomenis į atitinkamą socialinį tinklą, kai vartotojas apsilanko svetainėje, į kurią integruotas socialinės žiniasklaidos mygtukas. Naudojant „Shariff“ komponentą, asmens duomenys perduodami socialiniams tinklams tik tada, kai interneto svetainės lankytojas aktyviai aktyvuoja vieną iš socialinių medijų mygtukų. Daugiau informacijos apie „Shariff“ komponentą galite rasti kompiuteriniame žurnale „c’t“ adresu http://www.heise.de/newsticker/meldung/Datenschutz-und-Social-Media-Der-ct-Shariff-ist-im-Einsatz-2470103. html. Naudojant „Shariff“ komponentą siekiama apsaugoti mūsų svetainės lankytojų asmens duomenis ir tuo pat metu leisti mumsšiame tinklalapyje integruoti socialinių tinklų mygtuką.

Papildomą informaciją ir „GitHub“ taikomą privatumo politiką galima rasti https://help.github.com/articles/github-privacy-policy/.

11. „Twitter“ naudojimo ir naudojimo privatumo politika

Valdytojas šiame tinklalapyje įdiegė „Twitter“ komponentus. „Twitter“ yra daugiakalbė, viešai prieinama „mikroblog“ paslauga, kurioje naudotojai gali skelbti ir platinti „tweets“, kurie yra ne daugiau kaip 280 ženklų. Šie trumpieji pranešimai yra prieinami visiems, įskaitant ne „Twitter“ abonentus. „Tweets“ taip pat rodomi vadinamiesiems atitinkamo vartotojo pasekėjams. Stebėtojai yra kiti „Twitter“ naudotojai, kurie seka naudotojo „tweets“. „Twitter“ taip pat leidžia jums kreiptis į plačiąją auditoriją, naudodamiesi hashtags, links arba retweets.

„Twitter International Company“, „One Cumberland Place“, „Fenian Street Dublin 2“, „D02 AX07“, Airija.

Kiekvieną kartą, kai vienas iš atskirų šio tinklalapio puslapių, kurį valdo valdytojas ir kuriame integruotas „Twitter“ komponentas („Twitter“ mygtukas), interneto naršyklė atitinkamo asmens informacinių technologijų sistemoje automatiškai įjungiama atitinkamo „Twitter“ komponento sukelia „Twitter“ atitinkamo „Twitter“ komponento pristatymą. Daugiau informacijos apie „Twitter“ mygtukus galite rasti https://about.twitter.com/en/resources/buttons. Vykdydamas šį techninį procesą „Twitter“ gauna informaciją apie tai, kokį konkretų mūsų svetainės tinklalapį aplanko atitinkamas asmuo. „Twitter“ komponento integravimo tikslas yraKad mūsų vartotojai galėtų platinti šios svetainės turinį, viešinti šią svetainę skaitmeniniame pasaulyje ir padidinti lankytojų skaičių.

Jei duomenų subjektas tuo pačiu metu prisijungė prie „Twitter“, „Twitter“ kiekvieną kartą apsilankydamas mūsų svetainėje atpažįsta duomenų subjektą ir per visą kiekvieno apsilankymo mūsų svetainėje laiką, kurį konkretus mūsų svetainės apačioje apsilankė atitinkamas asmuo. Ši informacija renkama naudojant „Twitter“ komponentą ir „Twitter“ priskiriama nukentėjusio asmens „Twitter“ paskyrai. Jei atitinkamas asmuo suaktyvina vieną iš „Twitter“ mygtukų, integruotų į mūsų svetainę, su juo perduodami duomenys ir informacija yra priskiriami atitinkamo asmens „Twitter“ naudotojo paskyrai ir „Twitter“ saugomi ir apdorojami.

„Twitter“ visuomet gauna informaciją per „Twitter“ komponentą, kad atitinkamas asmuo apsilankė mūsų svetainėje, jei atitinkamas asmuo tuo pat metu prisijungia prie „Twitter“ prieigos prie mūsų svetainės metu; tai vyksta nepriklausomai nuo to, ar nukentėjęs asmuo paspaudžia ant „Twitter“ komponento, ar ne. Jei toks informacijos perdavimas „Twitter“ nepageidauja atitinkamam asmeniui, jis gali užkirsti kelią perdavimui išeinant iš „Twitter“ paskyros prieš skambindami į mūsų svetainę.

Taikoma „Twitter“ privatumo politika pateikiama adresu https://twitter.com/privacy?lang=lt.

12. „Xing“ naudojimo ir naudojimo privatumo politika

Valdytojas Xing komponentus įtraukė į šią svetainę. „Xing“ yra internetinis socialinis tinklas, leidžiantis vartotojams prisijungti prie esamų verslo kontaktų ir kurti naujus verslo kontaktus. Individualūs vartotojai gali sukurti asmeninį profilį „Xing“. Įmonės gali, pavyzdžiui, kurti įmonės profilius arba skelbti darbo pasiūlymus „Xing“.

„Xing“ yra XING SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburgas, Vokietija.

Kiekvieną kartą, kai kontrolierius kviečia vieną iš atskirų šio tinklalapio puslapių ir kuriame yra integruotas „Xing“ komponentas („Xing“ papildinys), atitinkamo „Xing“ automatiškai įsijungia interneto naršyklė atitinkamo asmens informacinių technologijų sistemoje. Komponentas sukelia atitinkamo Xing komponento Xing atvaizdavimą. Daugiau informacijos apie „Xing“ papildinius galite rasti https://dev.xing.com/plugins. Šio techninio proceso metu „Xing“ gauna informaciją apie tai, kuri konkreti mūsų svetainės apačioje yra duomenų subjektas.

Jei duomenų subjektas tuo pačiu metu prisijungė prie „Xing“, „Xing“ su kiekvienu apsilankymu mūsų svetainėje atpažįsta duomenų subjektą ir per visą kiekvieno apsilankymo mūsų svetainėje trukmę, kurią konkretus mūsų svetainės apačioje apsilankė atitinkamas asmuo. Šią informaciją renka „Xing“ komponentas ir Xing priskiria duomenų subjektui, kuriam taikoma Xing sąskaita. Jei atitinkamas asmuo suaktyvina vieną iš mūsų tinklalapyje integruotų „Xing“ mygtukų, pvz., Mygtuką „Dalintis“, „Xing“ šią informaciją priskiria asmens asmeninei „Xing“ naudotojo paskyrai ir išsaugo šiuos asmens duomenis.

„Xing“ visada gauna informaciją iš „Xing“ komponento, kad duomenų subjektas lankėsi mūsų svetainėje, jei duomenų subjektas tuo pat metu prisijungia prie „Xing“ tuo metu, kai prisijungia prie mūsų svetainės; taip atsitinka nepriklausomai nuo to, ar nukentėjęs asmuo paspaudžia Xing komponentą. Jei toks duomenų perdavimas „Xing“ duomenų subjektui nenori, jis gali užkirsti kelią perdavimui išeinant iš „Xing“ paskyros prieš skambindamas į mūsų svetainę.

„Xing“ privatumo politika, kurią galima rasti adresu https://www.xing.com/privacy, pateikia informaciją apie asmens duomenų rinkimą, apdorojimą ir naudojimą Xing. Be to, „Xing“ paskelbė „XING Share“ mygtuko privatumo pranešimus šiuo adresu: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection.

13. „YouTube“ naudojimo ir naudojimo privatumo politika

Valdytojas šiame tinklalapyje įdiegė „YouTube“ komponentus. „YouTube“ yra interneto vaizdo portalas, leidžiantis vaizdo įrašų leidėjams laisvai žiūrėti vaizdo įrašus ir kitus naudotojus, kad jie galėtų nemokamai peržiūrėti, įvertinti ir komentuoti. „YouTube“ leidžia skelbti visų tipų vaizdo įrašus, kad būtų galima įsigyti tiek pilnų filmų, tiek televizijos laidų, taip pat muzikos vaizdo įrašus, priekabas ar naudotojų vaizdo įrašus per interneto portalą.

„YouTube“ veikianti bendrovė yra „Google Ireland Limited“, „Gordon House“, „Barrow Street“, Dublinas, D04 E5W5, Airija.

Kiekvienas apsilankymas viename iš šio tinklalapio puslapių, kurį valdo valdytojas ir kuriame yra „YouTube“ komponentas („YouTube“ vaizdo įrašas), automatiškai sukelia interneto naršyklę, esančią objekto informacinių technologijų sistemoje, atitinkamame „YouTube“ komponente atsisiųsti „YouTube“ atitinkamo „YouTube“ komponento iliustraciją. Daugiau informacijos apie „YouTube“ galite rasti https://www.youtube.com/yt/about/en/. Kaip dalį šio techninio proceso „YouTube“ ir „Google“ žinos, kuris konkretus mūsų svetainės apačioje yra asmuo.

Jei asmuo tuo pačiu metu prisijungė prie „YouTube“, „YouTube“ atpažįsta skambindama antrinį puslapį, kuriame yra „YouTube“ vaizdo įrašas. Šią informaciją surinks „YouTube“ ir „Google“ ir susieti su paveikto asmens „YouTube“ paskyra.

„YouTube“ ir „Google“ visuomet gaus informaciją per „YouTube“ komponentą, kad duomenų subjektas apsilankė mūsų svetainėje, jei duomenų subjektas tuo pat metu prisijungia prie „YouTube“ prieigos prie mūsų svetainės; taip atsitinka nepriklausomai nuo to, ar asmuo spustelėja „YouTube“ vaizdo įrašą, ar ne. Jei atitinkama asmuo neketina perduoti tokios informacijos „YouTube“ ir „Google“, pastaroji gali neleisti prisijungti iš „YouTube“ paskyros prieš skambindama į mūsų svetainę.

„YouTube“ privatumo politika, pasiekiama https://www.google.com/intl/lt/policies/privacy/, nustato „YouTube“ ir „Google“ asmeniškai identifikuojamos informacijos rinkimą, apdorojimą ir naudojimą.

14. Teisinis tvarkymo pagrindas

6 str. DS-GMO tarnauja mūsų įmonei kaip teisinio pagrindo tvarkymo operacijoms, kuriose gauname sutikimą tam tikram apdorojimo tikslui. Jei asmens duomenų tvarkymas yra būtinas sutarčiai, kurios šalis yra duomenų subjektas, vykdyti, kaip, pavyzdžiui, tvarkant operacijas, būtinas prekių tiekimui ar kitoms paslaugoms teikti ar atlyginti, perdirbimas grindžiamas 6 str. b DS-GMO. Tas pats pasakytina ir apie apdorojimo operacijas, kurios yra būtinos prieš sutarties sudarymą taikomoms priemonėms, pvz., Tyrimams apie mūsų produktus ar paslaugas.Jei mūsų įmonei yra privalomas teisinis įsipareigojimas, reikalaujantis tvarkyti asmens duomenis, pvz., Įvykdyti mokestinius įsipareigojimus, tvarkymas grindžiamas 6 str. c DS-GMO. Retais atvejais gali reikėti tvarkyti asmens duomenis, kad būtų apsaugoti gyvybiniai duomenų subjekto ar kito fizinio asmens interesai. Taip būtų, pavyzdžiui, jei mūsų patalpų lankytojas buvo sužeistas ir jo vardas, amžius, sveikatos draudimas ar kita svarbi informacija būtų perduota gydytojui, ligoninei ar kitai trečiajai šaliai. Tada apdorojimas būtų pagrįstas 6 straipsnio I d. d yra pagrįsti DS GMO.Taigi tvarkymas grindžiamas 6 straipsnio I skirsniu. c DS-GMO. Retais atvejais gali reikėti tvarkyti asmens duomenis, kad būtų apsaugoti gyvybiniai duomenų subjekto ar kito fizinio asmens interesai. Taip būtų, pavyzdžiui, jei mūsų patalpų lankytojas buvo sužeistas ir jo vardas, amžius, sveikatos draudimas ar kita svarbi informacija būtų perduota gydytojui, ligoninei ar kitai trečiajai šaliai. Tada apdorojimas būtų pagrįstas 6 straipsnio I d. d yra pagrįsti DS GMO.Taigi tvarkymas grindžiamas 6 straipsnio I skirsniu. c DS-GMO. Retais atvejais gali reikėti tvarkyti asmens duomenis, kad būtų apsaugoti gyvybiniai duomenų subjekto ar kito fizinio asmens interesai. Taip būtų, pavyzdžiui, jei mūsų patalpų lankytojas buvo sužeistas ir jo vardas, amžius, sveikatos draudimas ar kita svarbi informacija būtų perduota gydytojui, ligoninei ar kitai trečiajai šaliai. Tada apdorojimas būtų pagrįstas 6 straipsnio I d. d yra pagrįsti DS GMO.Taip būtų, pavyzdžiui, jei mūsų patalpų lankytojas buvo sužeistas ir jo vardas, amžius, sveikatos draudimas ar kita svarbi informacija būtų perduota gydytojui, ligoninei ar kitai trečiajai šaliai. Tada apdorojimas būtų pagrįstas 6 straipsnio I d. d yra pagrįsti DS GMO.Taip būtų, pavyzdžiui, jei mūsų patalpų lankytojas buvo sužeistas ir jo vardas, amžius, sveikatos draudimas ar kita svarbi informacija būtų perduota gydytojui, ligoninei ar kitai trečiajai šaliai. Tada apdorojimas būtų pagrįstas 6 straipsnio I d. d yra pagrįsti DS GMO.
Galiausiai perdirbimo operacijos galėtų būti pagrįstos 6 straipsnio I skirsniu. DS GMO yra pagrįsti. Perdirbimo operacijos, kurioms netaikomas nė vienas iš pirmiau minėtų teisinių pagrindų, yra grindžiamos šiuo teisiniu pagrindu, jei tvarkymas yra būtinas siekiant apsaugoti teisėtus mūsų įmonės ar trečiosios šalies interesus, išskyrus atvejus, kai vyrauja atitinkamo asmens interesai, pagrindinės teisės ir pagrindinės laisvės. Tokios perdirbimo operacijos yra ypač leidžiamos, nes jas specialiai nurodė Europos teisės aktų leidėjas. Šiuo atžvilgiu ji nusprendė, kad teisėtas interesas galėtų būti priimtas, jei duomenų subjektas yra duomenų valdytojo klientas (47 konstatuojamosios dalies antrasis sakinys, DS-BER).

15. Kvalifikaciniai interesai, susiję su duomenų tvarkytoju ar trečiąja šalimi

Ar asmens duomenų tvarkymas grindžiamas 6 straipsniu. f DS-GMO yra mūsų teisėtas interesas vykdyti savo verslą visų mūsų darbuotojų ir akcininkų naudai.

16. Asmens duomenų saugojimo trukmė

Asmens duomenų saugojimo trukmė yra atitinkamas įstatymų numatytas saugojimo laikotarpis. Pasibaigus terminui, atitinkami duomenys bus reguliariai ištrinami, jei jie nebeturi reikalavimo įvykdyti sutartį arba pradėti sutartį.

17. Teisinės ar sutartinės nuostatos dėl asmens duomenų teikimo; Būtinybė sudaryti sutartį; Duomenų subjekto pareiga pateikti asmens duomenis; galimas nesilaikymo pasekmes

Mes paaiškiname, kad asmens duomenų teikimas iš dalies yra reikalingas pagal įstatymus (pvz., Mokesčių taisykles) arba gali atsirasti dėl sutartinių nuostatų (pvz., Informacija apie susitariančiąją šalį). 
Kartais gali prireikti sudaryti sutartį, kad nukentėjęs asmuo mums pateiktų asmens duomenis, kuriuos vėliau turime tvarkyti. Pavyzdžiui, duomenų subjektas privalo pateikti mums asmeninę informaciją, kai mūsų įmonė sudaro sutartį su juo. Asmens duomenų nepateikimas reikštų, kad sutartis su atitinkamu asmeniu negalėjo būti uždaryta.
Prieš atitinkamo asmens pateiktus asmens duomenis, atitinkamas asmuo turi susisiekti su vienu iš mūsų darbuotojų. Mūsų darbuotojas kiekvienu konkrečiu atveju informuos asmenį, ar asmens duomenų teikimas yra reikalingas pagal įstatymą ar sutartį, ar reikalingas sutarties sudarymui, ar yra pareiga pateikti asmens duomenis, ir kas būtų buvusi dėl to, kad nebuvo pateikti asmens duomenys.

18. automatizuoto sprendimų priėmimo

Kaip atsakinga įmonė, mes susilaikome nuo automatinio sprendimų priėmimo ar profiliavimo.

Šią privatumo politiką pateikė DGD Deutsche Gesellschaft für Datenschutz GmbH privatumo politikos generatorius, veikiantis kaip išorės privatumo pareigūnas Schwaben , bendradarbiaudamas su advokatų kontoros WILDE BEUGER SOLMECKE privatumo gynėjais | Sukurti teisininkai .